Programma's

Ruimte

Programma Ruimte

Algemeen

Omschrijving

Het programma Ruimte richt zich op de fysieke leefomgeving van onze inwoners. Daarbij proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van bedrijven en inwoners. Waar nodig zorgen we voor een goede afweging tussen individuele en collectieve belangen.

De fysieke leefomgeving gaat zowel over de gebouwde omgeving zoals wegen, woningen, voorzieningen en bedrijven als over de groene omgeving. Samen met onze inwoners en maatschappelijke partners zijn we verantwoordelijk voor een goede inrichting van de leefomgeving. Dit programma gaat niet alleen over de gemeentelijke keuzes, maar ook over de manier waarop we onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken en ondersteunen.

Binnen het programma werken we met de thema’s regionale economie, kerngericht werken en klimaat en duurzaamheid. Daarmee geven we invulling aan de ambitie om voor nu en in de toekomst te zorgen voor een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

Taakvelden

Dit programma bestaat uit verschillende taakvelden. Om u inzicht te geven in de werkzaamheden die binnen dit programma vallen presenteren wij hierna een koppeling naar de taakvelden.

Lasten

schaal€1.000x
Begroot € 26.355
Gerealiseerd € 25.546
Afwijking € 809
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36