Strategische opgaven

2. Kerngericht werken

Ontwikkelingen

Er zijn geen externe ontwikkelingen.

Beleidskaders

Visie Kerngericht Werken 2020-2023
Uitvoeringsplan Kerngericht Werken 2021-2023

Risico's

Door de corona-maatregelen kunnen we mogelijk niet alles fysiek uitvoeren. Daarom zullen we onze activiteiten in het kader van het kerngericht werken voorlopig zo veel mogelijk digitaal uitvoeren.

Resultaat

De Visie Kerngericht Werken 2020-2023 is in 2020 door u vastgesteld. Voor de uitvoering hebben wij een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn de actiepunten en hoe we kerngericht werken uitvoeren opgenomen. In het uitvoeringsplan is ook de planning opgenomen.
De uitvoering heeft in 2020 vertraging opgelopen door de coronacrisis. Deze situatie zorgde er voor dat we op een nieuwe manier inwoners ontmoetten: digitaal. Dit biedt ook kansen voor de toekomst van kerngericht werken. De startbijeenkomsten per kern zijn in verband met de coronacrisis bijvoorbeeld digitaal. Deze zijn ingepland voor 2021.

Projectplanning

De planning voor Kerngericht werken is als volgt:
Eerste kwartaal 2021: Afronding uitvoeringsplan kerngericht werken.
Vierde kwartaal 2021: Eerste evaluatie kerngericht werken.
Een gedetailleerde planning is opgenomen in het uitvoeringsplan.

Opgave budget

Het bestuur heeft budget beschikbaar gesteld.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36