Strategische opgaven

Wat is een strategische opgave?

Een strategische opgave is een meerjarig, programma overstijgend thema. De strategische opgaven zijn bedoeld om op een andere manier naar de informatie uit verschillende programma's te kijken. Omdat u op programmaniveau autoriseert staan alle activiteiten die van toepassing zijn op een strategische opgave ook bij het betreffende programma.

Voor 2020 hebt u de volgende zes strategische opgaven vastgesteld:

  • Samen sterk in de regio
  • Kerngericht werken
  • Duurzaamheid
  • Transformatie Sociaal Domein
  • Dienstverlening
  • Omgevingswet

Per strategische opgave presenteren wij de in 2020 behaalde resultaten en de stand van zaken over de planning en indien van toepassing het specifiek voor de strategische opgave beschikbare budget.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36