Programma's

Bedrijfsvoering

Programma Bedrijfsvoering

Algemeen

Omschrijving

Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur van de gemeente en de ambtelijke organisatie. Daarnaast bedient Bedrijfsvoering inwoners en ondernemers vanuit juridische zaken. Bedrijfsvoering verleent ook ICT-diensten aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

De doelstelling is om een volwaardige partner voor het bestuur en de ambtelijke organisatie te zijn. Bedrijfsvoering levert toegevoegde waarde aan het primaire proces.

In 2017 is een duidelijke uitspraak gedaan over de toekomst van Buren: We blijven een zelfstandige gemeente. De organisatie ontwikkelt zich door, vooral op de aspecten kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Deze drie k's vormen het uitgangspunt bij gemeentelijke samenwerking in de regio.

De vergaande digitalisering van de samenleving vraagt om een andere rol van de gemeente in de benadering van haar klanten. Bedrijfsvoering faciliteert hierin door de diensten van de gemeente zoveel mogelijk digitaal te verlenen.

Taakvelden

Dit programma bestaat uit verschillende taakvelden. Om u inzicht te geven in de werkzaamheden die binnen dit programma vallen presenteren wij hierna een koppeling naar de taakvelden.

Lasten

schaal€1.000x
Begroot € 12.310
Gerealiseerd € 13.174
Afwijking € -864
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36