Jaarrekening

Verschillenanalyse investeringen

Verschillenanalyse investeringen

Belangrijkste verschillen afgesloten investeringen.

Bedragen
x € 1.000

Investering

Begroting

Werkelijk

Verschil

1.

Mobiele telefoons 2020

17.500

25.254

-7.754

2.

Herinrichting Onderdreef Buren

355.000

372.271

-17.271

3.

Voorfinanciering nieuwbouw sporthal 2010

207.158

190.729

16.429

Totaal

579.658

588.254

-8.596

In 2020 zijn er bijna geen investeringskredieten afgesloten. Voor het oude ICT-plan zijn meerdere investeringen de afgelopen jaren niet uitgevoerd. Deze investeringen zijn achterhaald door de snelle veranderingen op dit vakgebied. In het nieuwe I&A-plan 2020-2023 zijn deze investeringen vrijgevallen. De financiële ruimte is weer ingezet voor het nieuwe I&A-plan.

 
Toelichting investeringen:
Van de afgesloten investeringen in 2020 nemen we een verschillenanalyse op:
- bij een investering onder € 250.000 bij een afwijking van meer dan € 10.000.
- bij een investering hoger dan € 250.000 bij een afwijking van meer is dan € 25.000.

Voorfinanciering nieuwbouw sporthal Maurik 2010

Tegelijk bij het voorstel D.069892 voor de nieuwbouw van sporthal Lignum in Maurik heeft u op 3 november 2020 besloten om de voorbereidingskosten voor de oude plannen van een sporthal (2010)  ineens in 2020 af te boeken. Deze voorbereidingskosten zijn uiteindelijk bijna € 17.000 lager.

Toelichting nog lopende investeringskredieten 2020
De informatie over de nog lopende investeringen is bij het samenstellen van de jaarrekening verzameld binnen de organisatie. Hieruit blijkt dat alle restantkredieten toereikend zijn voor de nog te maken kosten. Deze informatie is beschikbaar op financiën.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36