Strategische opgaven

1. Samen sterk in de regio

Ontwikkelingen

De laatste jaren zijn er meer en complexere opgaven naar de gemeenten gegaan. De budgetten staan onder druk. Om de complexe opgaven te kunnen volbrengen en zelfstandig te kunnen blijven, zien we steeds meer aandacht voor (regionale) samenwerking. We zien ook meer kleinere gemeenten fuseren om te kunnen voldoen aan het gevraagde strategische vermogen. De complexe opgaven vragen meer van onze bestuurskracht.
Binnen onze regio zijn er veel ontwikkelingen rondom regionale samenwerking. We kijken naar hoe we meer grip kunnen krijgen op de verbonden partijen. De provincie Gelderland heeft nadrukkelijk aandacht voor de bestuurskracht van gemeenten met het programma 'Sterk Bestuur'.

Beleidskaders

Startnotitie Samen sterk in de regio

Risico's

Bij het onderzoeken van de bestuurskracht van de gemeente is commitment essentieel, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Resultaat

  1. In december 2020 bent u geïnformeerd over de start van de toekomstoriëntatie. Om uitvoering te geven aan de ambities is een sterke gemeente nodig. Buren wil als zelfstandige gemeente met een robuuste en wendbare organisatie de toekomst tegemoet treden. Dat vraagt om inzicht in wat voor type gemeente wij willen zijn. Het vraagt ook om inzicht in de huidige kracht van het bestuur en de organisatie. De aanpak is eind 2020 gewijzigd. Een extern bureau ondersteunt ons om het voorgaande in beeld te brengen. De eerste fase van dit project bestaat uit een duidelijke analyse. Wat is belangrijk voor onze inwoners? Dit betekent dat feiten, beelden, trends en ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Ook de vraag over het type gemeente komt aan bod. We ronden de eerste fase van het project af met een voorstel over de toekomstrichting aan u. De raadsbehandeling is vooralsnog gepland op 15 juni 2021. In de tweede fase toetsen we de kracht van bestuur en organisatie op het voorgaande.
  2. De geplande vernieuwing van de nota verbonden partijen heeft vertraging opgelopen en schuift door naar 2021.

Projectplanning

De planning voor de Samen sterk in de regio is als volgt:
Tweede kwartaal 2021: De eerste fase van de toekomstoriëntatie is gereed voor vaststelling door de raad.
Derde en vierde kwartaal 2021: Uitvoering en afronding tweede fase van de toekomstoriëntatie, de bestuurs- en organisatiekracht.

Opgave budget

Het inschakelen van een extern bureau voor de toekomstoriëntatie leidt tot meerkosten van ongeveer € 8.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36