Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft aan hoe de financiële positie van de gemeente zich verhoudt tot de risico's die gelopen worden en niet zijn afgedekt. Om dat te kunnen beoordelen, geven we inzicht in deze risico's en hoe deze financieel kunnen worden vertaald. Vervolgens wordt het aanwezige weerstandsvermogen afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit.

De oorspronkelijke bedoeling van deze paragraaf is om het risicobewustzijn binnen gemeentelijke organisaties te vergroten . Dit kan leiden tot risico verlagende maatregelen en het meer bewust handelen op basis van de gesignaleerde risico's. De rekenexercitie met als uitkomst de weerstandsratio is daarbij globaal en heeft altijd een subjectief karakter. Dit maakt dat hier vooral een indicatief signaal van uit dient te gaan en geen absolute waarheid.

Beleid(skaders)

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het beleid op het terrein van risicomanagement heeft als het doel:

  • het inzichtelijk maken van en sturen op (financiële) risico’s;
  • het vergroten van het risicobewustzijn;
  • het voorkomen van onaangename (financiële) verrassingen;
  • het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen, minimaal ratio 1,0.
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36