Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Met de jaarrekening leggen wij verantwoording aan u af over de uitvoering van de exploitatiebegroting. De jaarrekening geeft daarnaast een beeld van de bezittingen en schulden van onze gemeente en de wijzigingen daarin tijdens het afgelopen jaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2021 11:56:38 met de export van 06/16/2021 09:41:36